ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ

ಬಾಸ್ ಜೆಕೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಯ್ರಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ :ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೇನಕೆ ಯವರಿಂದಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ

news belagavi

0

ಬೆಳಗಾವಿ : (news belgaum)ಯಾವುದೆ ಮೋಟರ ವೈಕಲಗಳ ಬಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೆಂಟರಗೆ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನೆಕೆ ಅವರಿಂದಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಬಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಷೆಶತೆ ಎನಂದರೆ ಬಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ ಇಂಜನ ಆಯಲ್ ನಿಂದಾ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೆ ಸ್ಪೆರಪಾರ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆ ವೈಕಲಗಳು ರೀಪೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಈ ಬಾಸ್ ಕಂಪ್ಪನಿಯು ಬಾರತದಾದೆಂತ್ಯೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಇದೆ ಮಟ್ಟಮದಲು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಾಕ್ಸಟ್ ರಸ್ತೆ ರೀಲಾನ್ಸ ಮಾರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ವೈಬವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಾಂಚಾಯ್ಸ್ ಜೆಕೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಯ್ರಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೆಂಟರ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೇನಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಂಚಾಯ್ಸಿ ಮಾಲಿಕರಾದ ಜಿನೆಂದ್ರ ಆನಂದ ಕುಂದುರ್ ಮಾಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಹಾಪೌರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಗನ್ಯರು ಬಾಸ್ ಜೆಕೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಯ್ರಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದಗದರು

Leave A Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published.