ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

(ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರು )

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯದೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ(ಆರೋಪಿತರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್)

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ.(news belgaum)ದಿನಾಂಕ. 26/02/2018 ರಂದು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಟೋ ನಗರದ ಮೂರು ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜಗಳಾದ (1) ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ (2) ನೀಲ್ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ (3) ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ…