ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

18 ರಂದು ರವಿವಾರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.

news belgaum:ನಾಲ್ಕೂರಿನ ನಾಗರೀಕರು ನೀಡಿರುವ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಂದರವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ.ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ…