ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

23 Rang De Basanti by student council on Friday

23 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್‍ದಿಂದಾ ರಂಗ ದೇ ಬಸಂತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ :(news belgaum)ರಂಗ ದೇ ಬಸಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರೆಯಲಾದ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ.ಅಖೀಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಿಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು: ಅದರದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ರಂಗದೇ ಬಸಂತಿ…