ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

3.75 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ:

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

“ನಾನು ದೇವದಾಸಿ; ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನನ್ನ ಗುರಿ” ಬೆಳಗಾವಿ:(tarunkranti) “ನಾನು ದೇವದಾಸಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಹ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಅಂಟಬಾರದು”- 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟ್ಟಿ ಗದ್ಗದಿತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ…