ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

30 ಶಾಲಾ

30 ಶಾಲೆಗಳು, 450 ಶಿಕ್ಷಕರು, 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ:

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : (tarunkranti)ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ವಲಯಗಳ 450 ಶಿಕ್ಷಕರು, 30 ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಶತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ 30…