ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Anna Hazare’s fasting campaign is a symbolic fast of various organizations in Belgaum!

ಅನ್ನಾ ಹಜಾರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉಪವಾಸ!

ಬೆಳಗಾವಿ: (news belgaum)ಸುದೀರ್ಘ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅನ್ನಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ದಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ‌ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ…