ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Basavanna’s Basavatarma in Maharashtra has fought for four months since independence: Siddara Swamiji

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಸವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ:…

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗಾವಿ:( news belgaum)ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಸವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ…