ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Belgaum Police Commissioner Dr. D.C. Rajappa

ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೋಲಿಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ.ಡಿ.ಸಿ…

ಸದೃಡ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂತು ನಿವಾರಣಾ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿಸಿ; ಡಾ. ಡಿ.ಸಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿ: (tarun kranti)ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ…