ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Central minister’s request for Samurdhi Services

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಇವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಟಿ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ಸದಾಶಿವನಗರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಧಾರ ಗೃಹಕ್ಕೆ  ಸರಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಇವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಧಾರ ಗೃಹದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ…