ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Children’s hair cut teachers are due to untouchables

ಶಿಸ್ತು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು Children’s hair cut teachers are due to…

ಬೆಳಗಾವಿ: (tarunkranti)ನಗರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ಸುಮಾರು 20 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷರು…