ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Colda stores are stacked

ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಂಸದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‍ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಮೂರು ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ. 26/02/2018 ರಂದು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಟೋ ನಗರದ ಮೂರು ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜಗಳಾದ (1) ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ (2) ನೀಲ್ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ (3) ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ…