ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

D°¹.’Listening is an art’ D°¸

news belgaum:(ಓದಿಗೆ ಬಡತನವೆಂಬುದು ಅಡತಡೆಯಿಲ್ಲ)

ಬೆಳಗಾವಿ, (news belgaum)“ಇದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಸಾಧಕರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ,ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತಗಳೇ ಕೈಗನ್ನಡಿಗಳು.ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ…