ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

district – Regional Commissioner PA Meghanna’s

ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಎ. ಮೇಘಣ್ಣವರ

ಫೆ.19 ರೊಳಗಾಗಿ 40 ಸಾವಿರ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಎ. ಮೇಘಣ್ಣವರ ಬೆಳಗಾವಿ:(tarun kranti) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಫೆ.19 ರೊಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ…