ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Elections were held for electoral voters

news belgaum: ಚುನಾವಣಾ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸಿಲನೆ ನಡೆಸಿದರು

ಚುನಾವಣಾ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸಿಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ: news Belgaum/ ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸಿಲಣೆ ಡಾ || ಡಿ.ಸಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ರವರು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು…