ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Female love weapon: Krishnaveni CJ

ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರ: ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಸಿ.ಜೆ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಳು ಮೃಗವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀರಲ್ಲ ಯೋಧ ಯುವತಿಯರು ಬೇಕು.ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಗತ್ತನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು…