ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Goddess Dasimayya Jayanti is the goddess of salvation. Brilliant coach

ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಹಸ್ಥನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದ ಮಹಾನ ಪುರುಷ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ : ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಕೋಚಿ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum)ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯದೇ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ ಪುರುಷ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಕೋಚಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ವಡಗಾಂವಿಯ ಶ್ರೀ…