ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

IT officials simultaneously attacked on Friday

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: (NEWS BELGAUM)ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪರಮಾಪ್ತರ  ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್  ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಯ 16 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ  ಶಿವಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗಾ…