ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Keep track of expenses – MG Kulkarni

ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ – ಎಂ.ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು…