ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Khelo India-2014 Delhi is a sports festival held here

ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ-2018 ದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಮಾರ ತೇಜಸ್ ಕಲ್ಲೋಳಕರ ಹಾಗೂ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ…

ಬೆಳಗಾವಿ:(news belgaum) ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ-2018 ದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ-2018 ದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರಾದ…