ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

KPC Retirement Employees’ Association Foundation Day

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ KPC Retirement Employees’ Association…

ನಗೆ : ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಗುಂಡೇನಟ್ಟಿ ಮಧುಕರ ಬೆಳಗಾವಿ- (tarun kranti)ನಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯ ಮನೊಭಾವವುಳ್ಳ ಮುನುಷ್ಯ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನಿಂದ ಸಿಟ್ಟು, ಅಹಂಕಾರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೂರವಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ…