ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Minister of Public Works to Belgaum

ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಬೆಳಗಾವಿ: (news belgaum)ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ|| ಹೆಚ್ ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಮಾರ್ಚ 13 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ 13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ…