ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Public attention

news belgaum:ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆPublic attention

ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ: (news belgaum)ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗ್ಪುರದ ಗ್ರೇನಾಡೈರ್ಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ಸೀತಾಬುಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ 118 ಇನ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಬಟಾಲಿಯನ್‍ದಲ್ಲಿ 115 ಬಟಾಲಿಯನ್ ಮಹಾರ್ ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ರ್ಯಾಲಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ,…