ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

“Request to Stop Illegal Animalvation”

“ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿವಧೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮನವಿ”

ಬೆಳಗಾವಿ: (news belgaum)ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕಸಾಯಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿವಧೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ (Scientific)ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೇ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ…