ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Sample Code Code-Bank Officers Meeting Suspicious Money Transfer: Intensive Care

ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹಣ ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ತೀವ್ರ ನಿಗಾ

ಬೆಳಗಾವಿ:(NEWS BELGAUM) ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹಣ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹಣ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ…