ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Tag

Senior 80-year-old senior politician BR Sungappallo is the Chikkodi district

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ 80 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವಯೋವೃದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ ಅವರು ಕಳೆದ 29 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ,…

ಬೆಳಗಾವಿ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:(news belgaum) ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ 80 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವಯೋವೃದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ ಅವರು ಕಳೆದ 29 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸದರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು…