ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Category

ವಿಶೇಷ ವರದಿ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ

ಎ.ಸಿ.ಪಿ ಸಿ.ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ‌

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಖಡೆಬಜಾರ್ ಎ.ಸಿ.ಪಿ ಸಿ.ಟಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ‌ ದೊರಕಿದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂತಾ ಪೋಲಿಸ್…

ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಥ್ ಅಮೇರಿಕದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ|| ನೌಶಾದ ರಾಮಪೂರ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಲಿಟ್ ಪದವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ´ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿ…