ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Category

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲೆಂದು ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸುವ…

ಬೆಂಗಳೂರು:(news belgaum) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲೆಂದು ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸುವ…