ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ
Browsing Category

news

ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ – ಎಚ್.ಸಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ

ಬೆಳಗಾವಿ:(tarun kranti) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ…

ಪ್ರಕಟಣೆ

ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಬೆಳಗಾವಿ:( tarunkranti ) ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ…